Catalogne

serra de Sant Salvador, roca Palomera, 1385 m